بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنایی با مدیریت امور مالی

اهداف و ماموریت ها

 • پایش و مستند سازی فرآیند ها، بهبود مستمر فعالیتهای مدیریت امور مالی
 • توانمند سازی منابع انسانی
 • استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتقای خدمات مالی
 • شناسایی و طبقه بندی درآمد های اختصاصی دانشگاه و حذف مراجعات حضوری
 • استقرار بایگانی دیجیتال
 • استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه
 • اصلاح و بهبود آیین نامه و دستورالعمل های مالی.

مدیر

نام و نام خانوادگی مدیر امور مالی: سعید مسعودی

عنوان مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت IT

سوابق اجرایی: مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

شماره تلفن دفتر:۳۳۶۹۰۶۰۱

تلفن داخلی:۶۲۸۴

 

شرح وظایف:

 

 • اجرای خط مشی های تعیین شده از سوی مقامات دانشگاه در امور مالی و نظارت بر حسن انجام آن.
 •  تدوین بخشنامه ها و مقررات مربوط و توجیه آن جهت اجراء و رعایت دقیق در واحدهای تابعه.
 • ارسال پیشنهادات اصلاحی به منظور انجام بهتر و دقیق امور به معاونت اداری و مالی.
 • نظارت دقیق بر درآمدها و مخارج دانشگاه و واحدهای تابعه و اقدام در زمینه مصرف آن طبق مقررات و بر اساس سیاست های دانشگاه.
 • برنامه ریزی و کنترل در نحوه نگهداری حسابهای جاری، طرح و تنظیم دفاتر مختلف و اسناد و اوراق و حفظ و نگهداری آن و همچنین انجام سایر امور مربوط به سپرده ها، درآمدها، اوراق بهادار، حواله های ارزی و …
 • تنظیم برنامه واحدهای تابعه به منظور تهیه و آماده نمودن لیست پرداختی کارکنان به صورت ماهانه و سایر پرداختی ها از محل اعتبارات مربوط مطابق مقررات.
 •  نگهداری حسابهای مربوط به طرحهای عمرانی، جاری و غیره.
 •  برنامه ریزی در زمینه تهیه آمار هزینه ها و دفاتر مربوط به کلیه پرداختی ها به صورت ماهانه

معاون

نام و نام خانوادگی: حسین اعلائی

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت MBA مالی

 

تلفن داخلی: ۲۰۴۷

 

شرح وظایف:

ارزش ها

– تکریم مراجعین و همکاران در راستای شأن و کرامت انسانی و توسعه فضای اعتماد سازی
– استفاده از مدیریت مشارکتی
-گسترش عدالت و پرهیز از تبعیض در ارائه خدمات
-مدیریت علمی و شایسته سالاری
– وظیفه شناسی،اثربخشی، پویایی و نوگرایی
– تفویض اختیار و تمرکز زدایی
– پایبندی به رعایت قوانین و مقررات سازمانی و اخلاق حرفه ای
-توجه به توانمند سازی منابع انسانی
– توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان
-توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی

مسئول دفتر

نام مسئول دفتر: نادر دلیری
تلفن مستقیم: ۳۳۶۹۰۶۰۱- ۰۱۳ تلفن گویا: ۹- ۳۳۶۹۰۴۸۵ – ۰۱۳ داخلی ۶۲۸۴
شرح وظایف:
– دریافت نامه ها، مکاتبات و اسناد مالی رسیده به دفتر وآماده نمودن آنها جهت اخذ دستور از مدیر مالی
– تفکیک وتوزیع نامه ها پس از اخذ دستور وارجاع آنها به واحد های مربوطه
– بررسی کارتابل نامه های اداری از طریق اتوماسیون و پیگیری پرداخت آنها تا حصول نتیجه
– نگهداری وبایگانی(دستی یا دیجیتال) نامه ها ی ضروری جهت استفاده
– تنظیم لیست ملاقات با مدیر و مشخص نمودن ساعت های ملاقات
– پاسخگویی به مراجعین وراهنمایی آنها
– همکاری با سایر واحدهای مرتبط نظیر برنامه، بودجه و تحول اداری در خصوص پاسخگویی به دیوان محاسبات وسایر نهاد ها
– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

همکاران:

-حسین فریدی نامه رسان دفتر مدیرمالی تلفن داخلی ۶۲۸۵

تماس با ما

مدیریت امور مالی

آقای مسعودی مدیر امور مالی 6284 ۳۳۶۹۰۶۰۱

آقای اعلایی

معاون مدیریت امور مالی

2047

 

آقای یگانگی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

6296

33690636

آقای تشویقی

کارشناس مسئول دریافت و پرداخت بازنشستگان

6293

33690603

آقای صحتی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6294

33690636

خانم عاشوری

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6313

33690636

آقای فدایی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6297

 

آقای صابری خواه

حسابدار اداره دریافت و پرداخت صدور چک

6289

 

خانم صالحی

کارشناس اداره دیافت و پرداخت

6294

33690636

آقای عمویی

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2004

33690874

آقای احمدی

کارشناس مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2106

33690874

خانم خدابخشی

کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2014

33690874

خانم همتی

کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2014

33690874

آقای کوچکی

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

6287

 

آقای صحتی

کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد

6286

 

خانم اسدی

رئیس اداره اعتبارات و تعهدات

6295

33690602

خانم میرزمانی

کارشناس اداره اعتبارات و تعهدات

6295

33690602

آقای دلیری

متصدی اموردفتری و دبیرخانه

6284

33690601

33691061(فکس)