بستن
FA EN AR RU FR CHI

اموال

کارشناس مسئول امین اموال: ولی اله پوریعقوب تلفن داخلی:6228

شرح وظایف:

 

 

 

 

 

 

همکاران:

امین اموال سازمان مرکزی: علی قاسمی تلفن داخلی:6271