بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاون مدیر مالی

نام و نام خانوادگی: حسین اعلائی

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت MBA مالی

 

تلفن داخلی: ۲۰۴۷

 

شرح وظایف: